Scrie cu litere data calendaristică (ex: data de naștere) 24-02-1841 (zi lună an) = 24 februarie 1841 în cuvinte în limba română, în engleză americană și în cea britanică

Data calendaristică 24-02-1841 = 24 februarie 1841 scrisă cu litere, în cuvinte

Acest tip de reprezentare se numește de tip 'mic endian': valoarea cu cea mai redusă semnificație, ziua, e prima.


Luna este valoarea de semnificație mijlocie, iar anul cea cu semnificație maximă.

Cum se scrie data cu litere, în:
Limba română
24-02-1841 = 24 februarie 1841:

Ziua e spusă prima.

Format: zi lună, an.

douăzeci și patru februarie, o mie opt sute patruzeci și unu


Luna e spusă prima în Engleza Americană.

Format: Lună zi, an.

February (the)* twenty-fourth, eighteen forty-one


* Articolul definit "the" poate fi omis.


Ziua e spusă prima în Engleza Britanică.

Format: zi Lună, an.

the twenty-fourth of February, eighteen forty-one
Data calendaristică. Notă.

 • Big-endian este un termen care se referă la ordinea reprezentării într-un șir, în care valoarea de semnificație maximă se scrie prima, în cazul nostru, anul este cel care e scris primul, urmat apoi de obicei de lună și apoi de zi.

Engleza Americană (US)

 • Ordinea în care se spun sau se scriu elementele componente ale datei:
 • În reprezentarea datei calendaristice în Engleza Americană (Statele Unite), de obicei luna e spusă înaintea zilei, după care urmează anul.
 • Acest tip de reprezentare se numește de tip 'endian mijlociu': valoarea de importanță mijlocie (medie), luna, e spusă prima.
 • Ziua este valoarea cu valoarea cea mai puțin semnificativă, iar anul este valoarea cu semnificație maximă în secvență.

Engleza Britanică (UK)

 • Ordinea în care se spun sau se scriu elementele componente ale datei:
 • În reprezentarea datei calendaristice în Engleza Britanică (UK), la fel ca în România și ca în majoritatea Europei, de obicei ziua e spusă înaintea lunii, apoi urmează anul.
 • Acest tip de reprezentare se numește de tip 'mic endian': valoarea cu cea mai redusă semnificație, ziua, e scrisă prima.
 • Luna este valoarea de semnificație mijlocie, iar anul are semnificație maximă.

Note despre scrierea numerelor și a anilor:

 • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.
 • 2: În limba română anii se pronunță la fel ca numerele obișnuite, spre deosebire, de exemplu, de limba engleză, unde anii se pot pronunța grupând cifrele câte două.
 • 3: Atunci când scriem cu cifre ani care au mai mult de trei cifre nu folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: este 1576, 1973, 2045 și nu 1,576, 1,973, 2,045.