Cum se spune data 26 august 1993 (naștere, căsătorie) în cuvinte: Scrie cu litere data: 26-08-1993 (zi lună an) în română și engleză

Data calendaristică 26-08-1993 = 26 august 1993 scrisă cu litere

În reprezentarea datei calendaristice în limba română, la fel ca în engleza britanică, de obicei ziua e spusă înaintea lunii, apoi urmează anul. În engleza americană luna e spusă prima, urmată de zi și apoi de an.

Acest tip de reprezentare se numește de tip 'mic endian': valoarea cu cea mai redusă semnificație, ziua, e prima.


Luna este valoarea de semnificație mijlocie, iar anul cea cu semnificație maximă.

Cum se scrie data cu litere, în:
Limba română
26-08-1993 = 26 august 1993:

Ziua e spusă prima în limba română.

Format: zi lună, an.

douăzeci și șase august, o mie nouă sute nouăzeci și trei


sau ~


douăzeci și șase a opta, o mie nouă sute nouăzeci și trei


Luna e spusă prima în Engleza Americană.

Format: Lună zi, an.

August (the)* twenty-sixth, nineteen ninety-three


* Articolul definit "the" poate fi omis.


Ziua e spusă prima în Engleza Britanică.

Format: zi Lună, an.

the twenty-sixth of August, nineteen ninety-three
Data calendaristică. Notă.

 • Big-endian este un termen care se referă la ordinea reprezentării într-un șir, în care valoarea de semnificație maximă se scrie prima, în cazul nostru, anul este cel care e scris primul, urmat apoi de obicei de lună și apoi de zi.

Engleza Americană (US)

 • Ordinea în care se spun sau se scriu elementele componente ale datei:
 • În reprezentarea datei calendaristice în Engleza Americană (Statele Unite), de obicei luna e spusă înaintea zilei, după care urmează anul.
 • Acest tip de reprezentare se numește de tip 'endian mijlociu': valoarea de importanță mijlocie (medie), luna, e spusă prima.
 • Ziua este valoarea cu valoarea cea mai puțin semnificativă, iar anul este valoarea cu semnificație maximă în secvență.

Engleza Britanică (UK)

 • Ordinea în care se spun sau se scriu elementele componente ale datei:
 • În reprezentarea datei calendaristice în Engleza Britanică (UK), la fel ca în România și ca în majoritatea Europei, de obicei ziua e spusă înaintea lunii, apoi urmează anul.
 • Acest tip de reprezentare se numește de tip 'mic endian': valoarea cu cea mai redusă semnificație, ziua, e scrisă prima.
 • Luna este valoarea de semnificație mijlocie, iar anul are semnificație maximă.

Note despre scrierea numerelor și a anilor:

 • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.
 • 2: În limba română anii se pronunță la fel ca numerele obișnuite, spre deosebire, de exemplu, de limba engleză, unde anii se pot pronunța grupând cifrele câte două.
 • 3: Atunci când scriem cu cifre ani care au mai mult de trei cifre nu folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: este 1576, 1973, 2045 și nu 1,576, 1,973, 2,045.


Cum se scrie data calendaristică în cuvinte, în limba română și comparativ cum se scriu datele în limba engleză, americană și britanică

1. Cum se scrie data calendaristică în cuvinte, în limba română

 • Ordinea elementelor: Zi Lună An;
 • Pentru a scrie data folosind cifre: 15-07-2018 = 15 iulie 2018;
 • Pentru a scrie data folosind cuvinte: "cincisprezece iulie două mii optsprezece";

2. Cum se spune și se scrie data în engleza americană

 • Ordinea elementelor: Lună Zi An;
 • Pentru a scrie data folosind cifre: 07-15-2018 = July 15th, 2018 (iulie 15, 2018);
 • Pentru a scrie data folosind cuvinte: "July (the)* fifteenth, twenty eighteen" SAU "July (the)* fifteenth, two thousand eighteen";
 • * Articolul definit "the" poate fi omis.

3. Cum se spune și se scrie data în engleza britanică

 • Ordinea elementelor: Zi Lună An;
 • Pentru a scrie data folosind cifre: 15-07-2018 = 15th July, 2018 (15 iulie, 2018);
 • Pentru a scrie data folosind cuvinte: "the fifteenth of July, twenty eighteen" SAU "the fifteenth of July, two thousand and eighteen";

4. E normal să se folosească cifre și numere în loc de numele lunilor

 • 04-05-2018 este 4 mai 2018 potrivit standardelor din limba română, însă este April 5th, 2018 (aprilie 5, 2018) potrivit englezei americane, însă, la fel ca în limba română, 4th May, 2018 (4 mai, 2018) după engleza britanică.
 • 01-09-2020 este 1 septembrie 2020 conform limbii române, însă este January 9th, 2020 (ianuarie 9, 2020) potrivit englezei americane, însă 1st September, 2020 (1 septembrie, 2020) după engleza britanică.
 • 07-03-2022 este 7 martie 2022 după limba română, este July 3rd, 2022 (iulie 3, 2022) după engleza americană și 7th March, 2022 (7 martie, 2022) după engleza britanică.