Cum se scriu anii în limba română folosind cuvinte, scrie anii ca text cu litere în loc de cifre. Comparație cu limba engleză, americană și britanică

Cum se transformă anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte?

A. Limba română: cum se transformă anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte?

B. Limba engleză, americană și britanică: cum se transformă anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte?

A. În limba română

Spre deosebire de limba engleză care are un întreg set de reguli de scriere, în limba română nu există reguli speciale pentru pronunția și scrierea anilor, altele decât ale numerelor care le reprezintă:

 • 2000 = anul două mii;
 • 1900 = anul o mie nouă sute, în limba engleză se spune altfel: anul nouăsprezece sute;
 • 1059 = anul o mie cincizeci și nouă, în limba engleză se mai spune în plus și: anul zece cincizeci și nouă;
 • 2018 = anul două mii optsprezece, în limba engleză se mai spune în plus și: anul douăzeci optsprezece;
 • 1902 = anul o mie nouă sute doi, în limba engleză se spune: anul nouăsprezece zero doi (în engleza americană) sau anul nouăsprezece sute și doi (în engleza britanică);
 • 2108 = anul două mii o sută opt, în limba engleză se spune: anul douăzeci și unu zero opt (în engleza americană) sau anul douăzeci și unu de sute și opt (în engleza britanică);
 • 1970 = anul o mie nouă sute șaptezeci, în limba engleză se spune: anul nouăsprezece șaptezeci;
 • 2115 = anul două mii o sută cincisprezece, în limba engleză se spune: anul douăzeci și unu cincisprezece;
 • 474 = anul patru sute șaptezeci și patru, în limba engleză se spune: anul patru șaptezeci și patru;
 • 906 = anul nouă sute șase, în limba engleză se spune: anul nouă zero șase (în engleza americană) sau nouă sute și șase (în engleza britanică);
 • 43 = anul patruzeci și trei;

B. Limba engleză, americană și britanică: cum se transformă anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte?

Mai jos vom vorbi doar despre ani situați între numerele 1 și 9999.

Mai jos e un set de pași de urmat pentru a converti anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte...

 • 1. Pentru anii care au patru digiți (ex: 1000, 1435, 2000, 2018, ...9999)
 • 2. Pentru anii care au trei digiți (ex: 100, 137, 209, 357, ...999)
 • 3. Pentru anii care au unul sau doi digiți (ex: 1, 5, 10, 45, 137, 209, 357, ...999)
 • 4. Acronime Î.Hr., D.Hr., AD, BC, CE, BCE

1. Pentru anii care au patru digiți (ex: 1000, 1435, 2000, 2018, ...9999)

1.1. Pentru anii care se termină cu trei zerouri există doar o cale de a-i scrie cu litere în cuvinte:

 • 1000 = anul o mie (the year one thousand), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2000 = anul două mii (the year two thousand), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 3000 = anul trei mii (the year three thousand), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;

1.2. Pentru anii care se termină cu două zerouri există doar o cale de a-i scrie cu litere în cuvinte:

 • 1700 = anul șaptesprezece sute (the year seventeen hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1900 = anul nouăsprezece sute (the year nineteen hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2100 = anul douăzeci și unu de sute (the year twenty-one hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;

1.3. Dacă doar al doilea și al treilea digit (cel al sutelor și cel al zecilor) sunt zerouri, există trei feluri de a scrie un an în cuvinte folosind litere:

 • 1005 = anul zece zero cinci (the year ten oh five), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1005 = anul o mie cinci (the year one thousand five), în engleza americană;
 • 1005 = anul o mie și cinci (the year one thousand and five), în engleza britanică;
 • 2009 = anul douăzeci zero nouă (the year twenty oh nine), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2009 = anul două mii nouă (the year two thousand nine), în engleza americană;
 • 2009 = anul două mii și nouă (the year two thousand and nine), în engleza britanică;

1.4. Dacă cel de-al doilea digit (cel al sutelor) e zero, sunt trei feluri de a scrie anul cu litere în cuvinte:

 • 1059 = anul zece cincizeci și nouă (the year ten fifty-nine), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1059 = anul o mie cincizeci și nouă (the year one thousand fifty-nine), în engleza americană;
 • 1059 = anul o mie și cincizeci și nouă (the year one thousand and fifty-nine), în engleza britanică;
 • 2010 = anul douăzeci zece (the year twenty ten), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2010 = anul două mii zece (the year two thousand ten), în engleza americană;
 • 2010 = anul două mii și zece (the year two thousand and ten), în engleza britanică;
 • 2018 = anul douăzeci optsprezece (the year twenty eighteen), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2018 = anul două mii optsprezece (the year two thousand eighteen), în engleza americană;
 • 2018 = anul două mii și optsprezece (the year two thousand and eighteen), în engleza britanică;

1.5. Dacă cel de-al treilea digit (cel al zecilor) e zero, sunt două feluri de a scrie un an cu litere în cuvinte:

 • 1509 = anul cincisprezece zero nouă (the year fifteen oh nine), în engleza americană;
 • 1509 = anul cincisprezece sute și nouă (the year fifteen hundred and nine), în engleza britanică;
 • 1908 = anul nouăsprezece zero opt (the year nineteen oh eight), în engleza americană;
 • 1908 = anul nouăsprezece sute și opt (the year nineteen hundred and eight), în engleza britanică;

1.6. În general, atunci când atât cel de-al doilea cât și cel de-al treilea digit sunt diferiți de zero, scrie-i pe primii doi și apoi pe ultimii doi ca și cum ar fi numere separate:

 • 1870 = anul optsprezece șaptezeci (the year eighteen seventy), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1878 = anul optsprezece șaptezeci și opt (the year eighteen seventy-eight), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1970 = anul nouăsprezece șaptezeci (the year nineteen seventy), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 1973 = anul nouăsprezece șaptezeci și trei (the year nineteen seventy-three), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2110 = anul douăzeci și unu zece (the year twenty-one ten), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 2115 = anul douăzeci și unu cincisprezece (the year twenty-one fifteen), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;

2. Pentru anii alcătuiți din trei digiți (ex: 100, 137, 209, 357, ...999)

2.1. Pentru anii care se termină cu două zerouri, e doar o cale de a-i scrie cu litere, în cuvinte:

 • 400 = anul patru sute (the year four hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 600 = anul șase sute (the year six hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 900 = anul nouă sute (the year nine hundred), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;

2.2. Dacă doar cel de-al doilea digit (cel al zecilor) e zero, sunt două feluri de a scrie un an în cuvinte folosind litere:

 • 105 = anul unu zero cinci (the year one oh five), în engleza americană;
 • 105 = anul o sută și cinci (the year one hundred and five), în engleza britanică;
 • 702 = anul șapte zero doi (the year seven oh two), în engleza americană;
 • 702 = anul șapte sute și doi (the year seven hundred and two), în engleza britanică;

2.3. În general, când cel de-al doilea digit al anului e diferit de zero, scrie primul digit separat, apoi ultimii doi ca un singur număr. Sunt două feluri de a scrie un an în cuvinte:

 • 497 = anul patru nouăzeci și șapte (the year four ninety-seven), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 497 = anul patru sute și nouăzeci și șapte (the year four hundred and ninety-seven), în engleza britanică words;
 • 620 = anul șase douăzeci (the year six twenty), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 620 = anul șase sute și douăzeci (the year six hundred and twenty), în engleza britanică;

3. Pentru anii care au doar un digit sau doi (ex: 1, 5, 10, 45, ...99)

3.1. Pur și simplu scrie numărul ce reprezintă anul. E doar o cale de a scrie acești ani:

 • 1 = anul unu (the year one), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 5 = anul cinci (the year five), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 10 = anul zece (the year ten), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 13 = anul treisprezece (the year thirteen), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 45 = anul patruzeci și cinci (the year forty-five), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;
 • 99 = anul nouăzeci și nouă (the year ninety-nine), atât în engleza americană cât și în engleza britanică;

4. Acronimele Î.Hr., D.Hr., AD, BC, CE, BCE

 • Poți scrie D.Hr. (sau E.N.) înainte sau după an // SAU // Î.Hr (sau Î.E.N.) după an.
 • D.Hr. = anii de după Nașterea lui Iisus Hristos; în engleză AD, Anno Domini, din latină.
 • 1 D.Hr. e considerat Anul Nașterii lui Iisus Hristos.
 • Exemplu: anul curent, 2024, este: 2024 D.Hr.
 • Î.Hr. = Înainte de Hristos; anii de dinainte de 1 D.Hr.
 • Nu există anul zero, nici D.Hr. nici Î.Hr.
 • În prezent se folosesc și termenii E.N. și Î.E.N.
 • E.N. = Era Noastra, în loc de D.Hr.; în engleză CE = Common Era.
 • Anul 1 CE = anul 1 D.Hr.
 • Î.E.N. = Înaintea Erei Noastre, în loc de Î.Hr.; în engleză BCE = Before the Common Era.

Exemple:

 • Anul 1966 după anul 1 D.Hr.: 1966 D.Hr. = anul o mie nouă sute șaizeci și șase D.Hr. (După Hristos);
 • Anul 1250 înainte de anul 1 D.Hr.: 1250 Î.Hr. = anul o mie două sute cincizeci Î.Hr. (Înainte de Hristos);
 • Anul 1966 după anul 1 CE: 1966 E.N. = anul o mie nouă sute șaizeci și șase E.N (Era Noastră) = anul o mie nouă sute șaizeci și șase D.Hr.;
 • Anul 1250 înainte de anul 1 E.N: 1250 Î.E.N. = anul o mie două sute cincizeci Î.E.N. (Înainte de Era Noastră) = anul o mie două sute cincizeci Î.Hr.;

» CONVERTOR: transformă / scrie cu litere anii, din numere în cuvinte, în limba română, folosind litere în loc de cifre