Învață prin exemple: Cum se spune, cum se citește și se scrie ora (ore și minute) cu litere, în cuvinte, în limba română? Ora în format analogic, digital

Ora în format analogic, digital: Noțiuni introductive.

 • O oră (1h) are 60 de minute, iar o zi are 24 de ore (24h).
 • Pentru a citi timpul, o zi poate fi împărțită în două perioade a câte 12 ore (12h), atât în cazul ceasurilor în format analogic (ceasurile cu indicator orar și minutar sub formă de ace) cât și al celor digitale, sau într-o singură perioadă, de 24 de ore (24h), în cazul ceasurilor în format digital.
 • Ceasurile electronice afișează ora după modelul: "hh:mm ss", unde hh reprezintă orele, mm reprezintă minutele, iar ss reprezintă secundele. Ceasurile electronice pot folosi sistemul de reprezentare a timpului bazat pe cele două perioade de câte 12 ore (12h) sau sistemul bazat pe o singură perioadă de 24 de ore (24h).
 • În cazul sistemului 24h timpul curge continuu de la 00:00 (miezul nopții), trece pe la ora 12:00 (la prânz) și aproape că atinge din nou miezul nopții cu un minut înainte de ora zero, la 23:59, după care 24:00 devine din nou 00:00, la miezul nopții.
 • În cazul sistemului 12h miezul nopții este 12:00 a.m. în timp ce prânzul este 12 p.m.
 • Echivalentul orei 11:00 din sistem 24h in sistem 12h este 11:00 a.m. (aceeași oră). Însă echivalentul orei 13:00 din sistem 24h în sistem 12h este 01:00 p.m. (scădem 12 din 13).
 • a.m. = antemeridian (dimineață, înainte de amiază).
 • p.m. = postmeridian (după amiază).
 • Atunci când spunem cât este ora de obicei spunem doar orele și minutele, din moment ce secundele se modifică prea repede pentru a le mai menționa. Desigur, există situații în care precizia este de maximă importanță și atunci menționăm și secundele (sau chiar frațiuni din secunde...).

Ora în format analogic:

 • Ziua e împărțită în două perioade a câte 12 ore, care încep la ora 12 la miezul nopții, respectiv la ora 12 la prânz.
 • Pentru a spune cât este ora în limba română, în format analogic orele sunt spuse întotdeauna primele, apoi minutele.
 • În format analogic, atunci când se spun minutele se indică fie câte minute au trecut peste ora curentă, fie câte minute mai sunt până la ora următoare.
 • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute peste ora curentă, minutele vor indica numărul de minute care mai sunt până la ora următoare, altfel, vor indica numărul de minute care au trecut peste ora curentă.

Învățăm prin exemple, cum spunem ora în format analogic:

 • Exemplul 1 - numărul de minute e mai mic decât sau egal cu 30, iar numărul de ore e mai mic decât 12 (dimineața). Dacă un ceas electronic arată ora în format numeric 24h 08:10, atunci în format analogic, în cuvinte, vom spune că este ora:
  • "opt și zece minute, dimineața" sau "opt și zece, dimineața" sau pur și simplu "opt și zece".
  • Cuvântul "minute" poate fi omis atunci când numărul de minute este multiplu de 5 (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ...).
 • Exemplul 2 - numărul de minute e egal cu 15, iar numărul de ore e mai mic decât 12 (dimineața). Dacă un ceas electronic arată ora în format numeric 24h 08:15, atunci în format analogic, în cuvinte, vom spune că este ora:
  • 08:15 = ora opt și cincisprezece minute, dimineața = ora opt și cincisprezece dimineața = ora opt și un sfert dimineața.
  • 15 minute reprezintă un sfert dintr-o oră, 15 minute = 60 minute / 4).
  • Așa că forma cea mai folosită este 08:15 = ora opt și un sfert.
 • Exemplul 3 - numărul de minute e egal cu 30, iar numărul de ore e mai mic decât 12 (dimineața). Dacă un ceas electronic arată ora 08:30:
  • 08:30 = ora opt și treizeci de minute = ora opt și treizeci = ora opt și jumătate.
  • 30 de minute reprezintă jumătate dintr-o oră, 30 minute = 60 minute / 2.
  • Așa că forma cea mai folosită este 08:30 = ora opt și jumătate.
 • Exemplul 4 - numărul de minute e mai mare decât 30, iar numărul de ore e mai mic decât 12 (dimineața). Ora în format numeric este 08:43.
  • Dacă un ceas electronic arată această oră, pentru a spune cât e ora în format analogic va trebui mai întâi să facem două operațiuni preliminare.
  • 1) Știind că sunt 60 de minute într-o oră, va trebui să aflăm câte minute sunt până la ora următoare: 60 - 43 = 17.
  • 2) Pentru că vom indica numărul de minute rămase până la ora următoare, va trebui să adunăm 1 la ora curentă, pentru a afla ora următoare: 8 + 1 = 9.
  • Deci vom spune că 08:43 este ora "nouă fără șaptesprezece minute, dimineața".
 • Exemplul 5 - numărul de minute e egal cu 45, iar numărul de ore e mai mic decât 12 (dimineața). Ora în format numeric: 08:45.
  • 08:45 = ora nouă fără cincisprezece minute = ora nouă fără cincisprezece = ora nouă fără un sfert.
  • 15 minute reprezintă un sfert dintr-o oră, 15 minute = 60 minute / 4.
  • Forma cea mai folosită pentru 08:45 este "nouă fără un sfert, dimineața".
 • Exemplul 6 - numărul de minute e mai mic decât sau egal cu 30, iar numărul de ore este mai mare de 12 (e trecut de prânz): e ora 19:15.
  • Va trebui mai întâi să facem o operațiune preliminară, și anume să aflăm care este numărul de ore în format analogic.
  • Știind că o zi are 24 de ore, iar ziua e împărțită în două perioade a câte 12 ore, aflăm ora curentă efectuând scaderea: 19 - 12 = 7.
  • Deci vom spune că 19:15 = șapte și cincisprezece minute, seara = șapte și cincisprezece, seara.
  • Cuvântul "minute", așa cum am spus și mai sus, poate fi omis atunci când numărul de minute este multiplu de 5 (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ...).
  • Însă pentru că 15 minute = un sfert dintr-o oră (60 / 4 =15), cel mai adesea vom spune că 19:15 = șapte și un sfert, seara.
 • Exemplul 7 - numărul de minute e mai mare decât 30, iar numărul de ore este mai mare decât 12 (e trecut de prânz), e ora: 19:43.
  • Pentru a spune cât este ora în cuvinte, în format analogic, va trebui mai întâi să facem trei operațiuni preliminare.
  • 1) Știind că sunt 60 de minute într-o oră, va trebui să aflăm câte minute sunt până la ora următoare: 60 - 43 = 17.
  • 2) Știind că o zi are 24 de ore, iar ziua e împărțită în două perioade a câte 12 ore, aflăm ora curentă efectuând scaderea: 19 - 12 = 7.
  • 3) Pentru că vom indica numărul de minute rămase până la ora următoare, va trebui să adunăm 1 la ora curentă, pentru a afla ora următoare: 7 + 1 = 8.
  • Deci vom spune că 19:43 = opt fără șaptesprezece minute, seara.
 • Exemplul 8 - dacă un ceas electronic arată ora 00:00 (la miezul nopții), pentru a spune cât este ora în format analogic va trebui mai întâi să facem două operațiuni preliminare.
  • 1) Echivalentul orei 0 este ora 24: 00 = 24.
  • 2) Știind că o zi are 24 de ore, iar ziua e împărțită în două perioade a câte 12 ore, aflăm ora curentă efectuând scaderea: 24 - 12 = 12.
  • Deci vom spune că 00:00 este ora "douăsprezece fix, la miezul nopții".

Ora în format digital:

 • Ziua e împărțită fie în două perioade a câte 12 ore, care încep la miezul nopții, respectiv la prânz, în cazul ceasurilor electronice ce afișează în standardul 12h a.m. / p.m., fie într-o singură perioadă, de 24 de ore, în cazul ceasurilor electronice în standard 24h.
 • a.m. = antemeridian (dimineață, înainte de amiază).
 • p.m. = postmeridian (după amiază).
 • Pentru a spune cât este ora, în format digital orele sunt spuse întotdeauna primele, apoi minutele.
 • În format digital, atunci când se spun minutele, se indică întotdeauna câte minute au trecut peste ora curentă.
 • Cuvântul "minute" este de obicei omis atunci când ora este exprimată în format digital.

Exemple de exprimare a orei în format digital:

 • Exemplul 1 - numărul de ore e mai mic decât 12 (e dimineață), e ora 08:43. Dacă un ceas electronic arată această oră... .
  • În format digital în standard 12h vom spune că este ora 08:43 = opt și patruzeci și trei a.m. (a.m. = antemeridian, dimineață, înainte de amiază).
  • În format digital în standard 24h vom spune că este ora 08:43 = opt și patruzeci și trei.
 • Exemplul 2 - numărul de ore este mai mare de 12 (e trecut de prânz), e ora 19:15. Dacă un ceas electronic arată această oră ...
  • În format digital în standard 12h va trebui mai întâi să facem o operațiune preliminară, și anume să aflăm care este numărul de ore. Știind că o zi are 24 de ore, iar ziua e împărțită în două perioade a câte 12 ore, aflăm ora curentă efectuând scaderea: 19 - 12 = 7. Deci vom spune că este ora 19:15 = șapte și cincisprezece p.m. (p.m. = postmeridian, după amiază).
  • În format digital în standard 24h vom spune că este ora 19:15 = nouăsprezece și cincisprezece.