Numărul ordinal al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a scris cu litere, indică ordinea într-un șir. Nr. transformat în text / cuvinte în limba română în opt feluri diferite de scriere

Numărul ordinal al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a în cuvinte

masculin, al 1.021.007-lea: al un milion douăzeci și una de mii șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: a un milion douăzeci și una de mii șaptea

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: UPPERCASE
TOATE LITERELE MAJUSCULE:

masculin, al 1.021.007-lea: AL UN MILION DOUĂZECI ȘI UNA DE MII ȘAPTELEA
feminin, a 1.021.007-a: A UN MILION DOUĂZECI ȘI UNA DE MII ȘAPTEA

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: Title Case
Litere Mari la Începutul Cuvintelor:

masculin, al 1.021.007-lea: Al Un Milion Douăzeci și Una de Mii Șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: A Un Milion Douăzeci și Una de Mii Șaptea

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: Sentence case
Literă mare la începutul textului:

masculin, al 1.021.007-lea: Al un milion douăzeci și una de mii șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: A un milion douăzeci și una de mii șaptea


masculin, al 1.021.007-lea: Al Un Milion Douăzeci Și Una De Mii Șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: A Un Milion Douăzeci Și Una De Mii Șaptea

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: camelCase
Fără spații și punctuație,
prima literă mică,
primele litere ale cuvintelor următoare majuscule:

masculin, al 1.021.007-lea: alUnMilionDouăzeciȘiUnaDeMiiȘaptelea
feminin, a 1.021.007-a: aUnMilionDouăzeciȘiUnaDeMiiȘaptea

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: hyphen-case
fără - punctuație
spațiile - înlocuite - cu - cratimă:

masculin, al 1.021.007-lea: al-un-milion-douăzeci-și-una-de-mii-șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: a-un-milion-douăzeci-și-una-de-mii-șaptea

al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a: snake_case
fără _ punctuație
spațiile _ înlocuite _ cu _ liniuță _ jos:

masculin, al 1.021.007-lea: al_un_milion_douăzeci_și_una_de_mii_șaptelea
feminin, a 1.021.007-a: a_un_milion_douăzeci_și_una_de_mii_șaptea


Numărul ordinal al 1.021.007-lea, a 1.021.007-a scris cu: 'lowercase', 'UPPERCASE', 'Title Case', 'Sentence case', 'Start Case', 'camelCase', 'hyphen-case' și 'snake_case'.

Note privind formatele de scriere cu litere folosite mai sus:

1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.


3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.


4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.


6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.

Formatul Pascal Case (împrumutat din limba engleză): vezi Camel Case, de mai sus, doar că aici și prima literă din text este majusculă. Exemplu: 'ȘaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.


7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


Note în legătură cu scrierea numerelor:

1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.


2: Atunci când scriem cu cifre numere mai lungi de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 3.844, 12.045.


3: Atunci când scriem în cuvinte numere cu mai mult de trei cifre, nu folosim punctul sau virgula. Este incorect: 'două mii. trei sute cincizeci și patru' sau 'două mii, trei sute cincizeci și patru' (2.354). Corect este: 'două mii trei sute cincizeci și patru'.


Mai multe operații de același fel:Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

(1) litere mici (lowercase) (2) LITERE MARI (MAJUSCULE) (3) Title Case (4) Sentence case (5) Start Case (6) camelCase (7) Hyphen-Case (8) Snake_Case.

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 1.021.007 în cuvinte 21 oct, 21:56 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 53.057 în cuvinte 21 oct, 21:55 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 655.030 în cuvinte 21 oct, 21:55 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 7.369 în cuvinte 21 oct, 21:55 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 32.003 în cuvinte 21 oct, 21:55 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 8.114 în cuvinte 21 oct, 21:55 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 45.694 în cuvinte 21 oct, 21:54 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 664.664.675 în cuvinte 21 oct, 21:52 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 141 în cuvinte 21 oct, 21:52 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 87 549 678 904 579 680 568 888 888 879 483 555 653 760 574 367 546 798 504 738 967 895 346 543 657 654 534 675 067 895 321 în cuvinte 21 oct, 21:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 4 578 915 154 615 146 258 472 658 472 658 475 584 756 881 726 884 762 884 725 664 558 847 588 647 568 847 565 847 568 847 568 475 680 475 683 451 725 847 625 817 235 847 355 847 355 847 328 847 583 047 328 047 538 047 328 847 238 847 238 475 380 475 380 473 280 473 280 473 280 472 380 473 280 473 280 478 203 472 380 474 753 847 238 817 238 847 238 472 684 753 871 358 047 358 047 358 017 538 030 în cuvinte 21 oct, 21:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 3.600.298 în cuvinte 21 oct, 21:50 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 123 456 789 890 234 956 960 976 097 689 543 283 298 198 923 845 981 în cuvinte 21 oct, 21:50 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere