Numărul ordinal al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a scris cu litere, indică ordinea într-un șir. Nr. transformat în text / cuvinte în limba română în opt feluri diferite de scriere

Numărul ordinal al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a în cuvinte

masculin, al 15.034.315-lea: al cincisprezece milioane treizeci și patru de mii trei sute cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: a cincisprezece milioane treizeci și patru de mii trei sute cincisprezecea

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: UPPERCASE
TOATE LITERELE MAJUSCULE:

masculin, al 15.034.315-lea: AL CINCISPREZECE MILIOANE TREIZECI ȘI PATRU DE MII TREI SUTE CINCISPREZECELEA
feminin, a 15.034.315-a: A CINCISPREZECE MILIOANE TREIZECI ȘI PATRU DE MII TREI SUTE CINCISPREZECEA

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: Title Case
Litere Mari la Începutul Cuvintelor:

masculin, al 15.034.315-lea: Al Cincisprezece Milioane Treizeci și Patru de Mii Trei Sute Cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: A Cincisprezece Milioane Treizeci și Patru de Mii Trei Sute Cincisprezecea

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: Sentence case
Literă mare la începutul textului:

masculin, al 15.034.315-lea: Al cincisprezece milioane treizeci și patru de mii trei sute cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: A cincisprezece milioane treizeci și patru de mii trei sute cincisprezecea


masculin, al 15.034.315-lea: Al Cincisprezece Milioane Treizeci Și Patru De Mii Trei Sute Cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: A Cincisprezece Milioane Treizeci Și Patru De Mii Trei Sute Cincisprezecea

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: camelCase
Fără spații și punctuație,
prima literă mică,
primele litere ale cuvintelor următoare majuscule:

masculin, al 15.034.315-lea: alCincisprezeceMilioaneTreizeciȘiPatruDeMiiTreiSuteCincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: aCincisprezeceMilioaneTreizeciȘiPatruDeMiiTreiSuteCincisprezecea

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: hyphen-case
fără - punctuație
spațiile - înlocuite - cu - cratimă:

masculin, al 15.034.315-lea: al-cincisprezece-milioane-treizeci-și-patru-de-mii-trei-sute-cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: a-cincisprezece-milioane-treizeci-și-patru-de-mii-trei-sute-cincisprezecea

al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a: snake_case
fără _ punctuație
spațiile _ înlocuite _ cu _ liniuță _ jos:

masculin, al 15.034.315-lea: al_cincisprezece_milioane_treizeci_și_patru_de_mii_trei_sute_cincisprezecelea
feminin, a 15.034.315-a: a_cincisprezece_milioane_treizeci_și_patru_de_mii_trei_sute_cincisprezecea


Numărul ordinal al 15.034.315-lea, a 15.034.315-a scris cu: 'lowercase', 'UPPERCASE', 'Title Case', 'Sentence case', 'Start Case', 'camelCase', 'hyphen-case' și 'snake_case'.

Note privind formatele de scriere cu litere folosite mai sus:

1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.


3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.


4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.


6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.

Formatul Pascal Case (împrumutat din limba engleză): vezi Camel Case, de mai sus, doar că aici și prima literă din text este majusculă. Exemplu: 'ȘaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.


7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


Note în legătură cu scrierea numerelor:

1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.


2: Atunci când scriem cu cifre numere mai lungi de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 3.844, 12.045.


3: Atunci când scriem în cuvinte numere cu mai mult de trei cifre, nu folosim punctul sau virgula. Este incorect: 'două mii. trei sute cincizeci și patru' sau 'două mii, trei sute cincizeci și patru' (2.354). Corect este: 'două mii trei sute cincizeci și patru'.


Mai multe operații de același fel:Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

(1) litere mici (lowercase) (2) LITERE MARI (MAJUSCULE) (3) Title Case (4) Sentence case (5) Start Case (6) camelCase (7) Hyphen-Case (8) Snake_Case.

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 15.034.315 în cuvinte 21 oct, 20:33 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1 401 401 401 402 333 232 323 323 532 335 353 535 353 232 332 323 232 321 401 403 233 232 333 232 318 în cuvinte 21 oct, 20:32 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 4.147 în cuvinte 21 oct, 20:32 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 53.320 în cuvinte 21 oct, 20:31 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2.839 în cuvinte 21 oct, 20:31 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 6.564.067 în cuvinte 21 oct, 20:29 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 664.736 în cuvinte 21 oct, 20:29 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 24.946 în cuvinte 21 oct, 20:27 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 în cuvinte 21 oct, 20:27 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 71.516 în cuvinte 21 oct, 20:27 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1.234.525 în cuvinte 21 oct, 20:27 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 123.412.341.235 în cuvinte 21 oct, 20:26 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 123.456.991 în cuvinte 21 oct, 20:26 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere