Numărul ordinal al / a 21.988 -lea / -a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Transformă numărul ordinal al / a 21.988 -lea / -a în cuvinte.

Numărul ordinal indică ordinea sau poziția unor lucruri sau obiecte.


litere mici:

masculin, al 21.988-lea: al douăzeci și unu de mii nouă sute optzeci și optulea;
feminin, a 21.988-a: a douăzeci și una de mii nouă sute optzeci și opta;

LITERE MARI:

masculin, al 21.988-lea: AL DOUĂZECI ȘI UNU DE MII NOUĂ SUTE OPTZECI ȘI OPTULEA;
feminin, a 21.988-a: A DOUĂZECI ȘI UNA DE MII NOUĂ SUTE OPTZECI ȘI OPTA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 21.988-lea: Al Douăzeci și Unu de Mii Nouă Sute Optzeci și Optulea
feminin, a 21.988-a: A Douăzeci și Una de Mii Nouă Sute Optzeci și Opta;

Doar prima literă mare:

masculin, al 21.988-lea: Al douăzeci și unu de mii nouă sute optzeci și optulea
feminin, a 21.988-a: A douăzeci și una de mii nouă sute optzeci și opta;

21.987 = ? ... 21.989 = ?

Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 21.988 în cuvinte 04 iun, 19:15 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 57.807.394 în cuvinte 04 iun, 19:13 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 22.195 în cuvinte 04 iun, 19:11 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 101 în cuvinte 04 iun, 19:08 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 57.807.395 în cuvinte 04 iun, 19:07 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 13.430.242 în cuvinte 04 iun, 19:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 în cuvinte 04 iun, 19:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 20.000 în cuvinte 04 iun, 19:04 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 13.430.155 în cuvinte 04 iun, 19:03 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 7 478 546 546 879 546 546 879 451 350 001 665 665 656 566 565 656 565 656 566 565 656 566 565 653 131 313 313 132 323 233 232 323 569 999 990 865 656 565 653 535 353 353 535 353 656 566 656 566 665 656 566 565 656 535 353 333 868 686 858 884 627 568 276 595 756 827 668 646 466 464 646 566 565 665 656 765 656 565 656 989 598 995 959 899 898 995 956 564 664 656 565 656 656 565 688 989 864 466 446 466 559 în cuvinte 04 iun, 19:01 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 844 în cuvinte 04 iun, 19:01 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 271 în cuvinte 04 iun, 19:01 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 10.512 în cuvinte 04 iun, 19:00 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere