Numărul ordinal al 27.124-lea, a 27.124-a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Numărul ordinal al 27.124-lea, a 27.124-a în cuvinte

litere mici:

masculin, al 27.124-lea: al douăzeci și șapte de mii o sută douăzeci și patrulea;
feminin, a 27.124-a: a douăzeci și șapte de mii o sută douăzeci și patra;

LITERE MARI:

masculin, al 27.124-lea: AL DOUĂZECI ȘI ȘAPTE DE MII O SUTĂ DOUĂZECI ȘI PATRULEA;
feminin, a 27.124-a: A DOUĂZECI ȘI ȘAPTE DE MII O SUTĂ DOUĂZECI ȘI PATRA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 27.124-lea: Al Douăzeci și Șapte de Mii O Sută Douăzeci și Patrulea;
feminin, a 27.124-a: A Douăzeci și Șapte de Mii O Sută Douăzeci și Patra;

Doar prima literă mare:

masculin, al 27.124-lea: Al douăzeci și șapte de mii o sută douăzeci și patrulea;
feminin, a 27.124-a: A douăzeci și șapte de mii o sută douăzeci și patra.Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 27.124 în cuvinte 12 mai, 17:42 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 8.381 în cuvinte 12 mai, 17:42 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 3.823 în cuvinte 12 mai, 17:42 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 36.892 în cuvinte 12 mai, 17:41 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 100.010.000.947 în cuvinte 12 mai, 17:41 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 150.072 în cuvinte 12 mai, 17:41 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 18.555 în cuvinte 12 mai, 17:41 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1.234.484 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 100.000.000.000.000.000.046 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 656 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 721.011.081.235 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 655 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 710.332 în cuvinte 12 mai, 17:40 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere