Numărul ordinal al 6.193.718-lea, a 6.193.718-a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Numărul ordinal al 6.193.718-lea, a 6.193.718-a în cuvinte

litere mici:

masculin, al 6.193.718-lea: al șase milioane o sută nouăzeci și trei de mii șapte sute optsprezecelea;
feminin, a 6.193.718-a: a șase milioane o sută nouăzeci și trei de mii șapte sute optsprezecea;

LITERE MARI:

masculin, al 6.193.718-lea: AL ȘASE MILIOANE O SUTĂ NOUĂZECI ȘI TREI DE MII ȘAPTE SUTE OPTSPREZECELEA;
feminin, a 6.193.718-a: A ȘASE MILIOANE O SUTĂ NOUĂZECI ȘI TREI DE MII ȘAPTE SUTE OPTSPREZECEA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 6.193.718-lea: Al șase Milioane O Sută Nouăzeci și Trei de Mii Șapte Sute Optsprezecelea;
feminin, a 6.193.718-a: A șase Milioane O Sută Nouăzeci și Trei de Mii Șapte Sute Optsprezecea;

Doar prima literă mare:

masculin, al 6.193.718-lea: Al șase milioane o sută nouăzeci și trei de mii șapte sute optsprezecelea;
feminin, a 6.193.718-a: A șase milioane o sută nouăzeci și trei de mii șapte sute optsprezecea.Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 6.193.718 în cuvinte 11 apr, 06:10 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 9.876.543.210.987.654.321.087.659.998 în cuvinte 11 apr, 06:10 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 67.869 în cuvinte 11 apr, 06:10 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 39.434 în cuvinte 11 apr, 06:09 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 18.445 în cuvinte 11 apr, 06:09 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 240.958 în cuvinte 11 apr, 06:09 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 999.999.999.999.999.998.995.568 în cuvinte 11 apr, 06:09 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 în cuvinte 11 apr, 06:09 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 13.431 în cuvinte 11 apr, 06:08 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 49.766 în cuvinte 11 apr, 06:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 17.754 în cuvinte 11 apr, 06:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 25.334 în cuvinte 11 apr, 06:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 512.107 în cuvinte 11 apr, 06:06 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere