Numărul ordinal al 664.720-lea, a 664.720-a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Numărul ordinal al 664.720-lea, a 664.720-a în cuvinte

litere mici:

masculin, al 664.720-lea: al șase sute șaizeci și patru de mii șapte sute douăzecilea;
feminin, a 664.720-a: a șase sute șaizeci și patru de mii șapte sute douăzecea;

LITERE MARI:

masculin, al 664.720-lea: AL ȘASE SUTE ȘAIZECI ȘI PATRU DE MII ȘAPTE SUTE DOUĂZECILEA;
feminin, a 664.720-a: A ȘASE SUTE ȘAIZECI ȘI PATRU DE MII ȘAPTE SUTE DOUĂZECEA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 664.720-lea: Al Șase Sute Șaizeci și Patru de Mii Șapte Sute Douăzecilea;
feminin, a 664.720-a: A Șase Sute Șaizeci și Patru de Mii Șapte Sute Douăzecea;

Doar prima literă mare:

masculin, al 664.720-lea: Al șase sute șaizeci și patru de mii șapte sute douăzecilea;
feminin, a 664.720-a: A șase sute șaizeci și patru de mii șapte sute douăzecea.Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 664.720 în cuvinte 05 mar, 00:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 200.911 în cuvinte 05 mar, 00:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2.407.076 în cuvinte 05 mar, 00:40 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 10.100.901 în cuvinte 05 mar, 00:39 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 300.024 în cuvinte 05 mar, 00:39 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 5.801 în cuvinte 05 mar, 00:39 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2.777 în cuvinte 05 mar, 00:38 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 6 798 346 797 235 478 924 346 798 043 578 965 349 078 678 594 653 467 598 042 738 905 078 942 352 345 854 378 906 504 345 876 900 345 789 607 895 349 678 053 490 786 534 683 745 996 785 433 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 654 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 555 555 555 555 555 555 555 555 532 în cuvinte 05 mar, 00:38 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 471 în cuvinte 05 mar, 00:38 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 475.825 în cuvinte 05 mar, 00:38 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1 500 016 656 656 565 665 653 222 555 656 565 563 656 566 565 656 566 565 653 131 313 313 132 323 233 232 323 568 656 565 656 535 353 533 535 353 536 565 666 565 666 656 565 665 656 565 353 533 338 686 868 668 646 466 464 646 566 565 665 656 765 656 565 656 989 598 995 959 899 898 995 956 564 664 656 565 656 656 565 688 989 864 465 581 682 154 286 464 665 646 466 467 664 646 463 434 346 566 529 în cuvinte 05 mar, 00:38 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2.305 în cuvinte 05 mar, 00:37 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 5.972 în cuvinte 05 mar, 00:37 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere