Numărul ordinal al 85.059-lea, a 85.059-a scris cu litere, indică ordinea într-un șir. Nr. transformat în text / cuvinte în limba română în opt feluri diferite de scriere

Numărul ordinal al 85.059-lea, a 85.059-a scris cu litere, în cuvinte

masculin, al 85.059-lea:
al optzeci și cinci de mii cincizeci și nouălea

feminin, a 85.059-a:
a optzeci și cinci de mii cincizeci și noua

al 85.059-lea, a 85.059-a: UPPERCASE
TOATE LITERELE MAJUSCULE:

masculin, al 85.059-lea:
AL OPTZECI ȘI CINCI DE MII CINCIZECI ȘI NOUĂLEA

feminin, a 85.059-a:
A OPTZECI ȘI CINCI DE MII CINCIZECI ȘI NOUA

masculin, al 85.059-lea:
Al Optzeci și Cinci de Mii Cincizeci și Nouălea

feminin, a 85.059-a:
A Optzeci și Cinci de Mii Cincizeci și Noua

al 85.059-lea, a 85.059-a: Sentence case
Literă mare la începutul textului:

masculin, al 85.059-lea:
Al optzeci și cinci de mii cincizeci și nouălea

feminin, a 85.059-a:
A optzeci și cinci de mii cincizeci și noua


masculin, al 85.059-lea:
Al Optzeci Și Cinci De Mii Cincizeci Și Nouălea

feminin, a 85.059-a:
A Optzeci Și Cinci De Mii Cincizeci Și Noua

al 85.059-lea, a 85.059-a: camelCase
Fără spații și punctuație,
prima literă mică,
primele litere ale cuvintelor următoare majuscule:

masculin, al 85.059-lea:
alOptzeciȘiCinciDeMiiCincizeciȘiNouălea

feminin, a 85.059-a:
aOptzeciȘiCinciDeMiiCincizeciȘiNoua

al 85.059-lea, a 85.059-a: hyphen-case
fără - punctuație
spațiile - înlocuite - cu - cratimă:

masculin, al 85.059-lea:
al-optzeci-și-cinci-de-mii-cincizeci-și-nouălea

feminin, a 85.059-a:
a-optzeci-și-cinci-de-mii-cincizeci-și-noua

al 85.059-lea, a 85.059-a: snake_case
fără _ punctuație
spațiile _ înlocuite _ cu _ liniuță _ jos:

masculin, al 85.059-lea:
al_optzeci_și_cinci_de_mii_cincizeci_și_nouălea

feminin, a 85.059-a:
a_optzeci_și_cinci_de_mii_cincizeci_și_noua
Note privind formatele de scriere cu litere folosite mai sus:

  • 1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
  • 2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.
  • 3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.
  • 4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
  • 5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.
  • 6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.
  • 7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.
  • 8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.

Note în legătură cu scrierea numerelor:

  • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.
  • 2: Atunci când scriem cu cifre numere mai lungi de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 3.844, 12.045.