Numărul ordinal al 900.002-lea, a 900.002-a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Numărul ordinal al 900.002-lea, a 900.002-a în cuvinte

litere mici:

masculin, al 900.002-lea: al nouă sute de mii doilea;
feminin, a 900.002-a: a nouă sute de mii doua;

LITERE MARI:

masculin, al 900.002-lea: AL NOUĂ SUTE DE MII DOILEA;
feminin, a 900.002-a: A NOUĂ SUTE DE MII DOUA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 900.002-lea: Al Nouă Sute de Mii Doilea;
feminin, a 900.002-a: A Nouă Sute de Mii Doua;

Doar prima literă mare:

masculin, al 900.002-lea: Al nouă sute de mii doilea;
feminin, a 900.002-a: A nouă sute de mii doua.Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 900.002 în cuvinte 11 apr, 07:08 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2.505.736 în cuvinte 11 apr, 07:07 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 8.944 în cuvinte 11 apr, 07:07 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 622.024 în cuvinte 11 apr, 07:07 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 75 697 345 687 905 439 678 548 796 578 934 678 954 369 785 437 968 548 379 655 555 555 555 555 555 374 628 957 684 357 684 237 657 845 936 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 829 364 577 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 854 930 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 687 945 367 890 345 086 793 456 453 636 în cuvinte 11 apr, 07:07 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 17.063.421 în cuvinte 11 apr, 07:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 230.249 în cuvinte 11 apr, 07:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 311.272 în cuvinte 11 apr, 07:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 555.507 în cuvinte 11 apr, 07:06 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1 în cuvinte 11 apr, 07:05 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 311.348 în cuvinte 11 apr, 07:05 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 13.430.209 în cuvinte 11 apr, 07:04 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 4.960 în cuvinte 11 apr, 07:03 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere