Cum se scrie cu litere numărul 4.830.704 în cuvinte, transformat în text scris cu litere mici sau mari, în opt (8) formate diferite, în limba română

Transformă numărul întreg: 4.830.704 scris în cuvinte, cu litere

toate literele mici:

patru milioane opt sute treizeci de mii șapte sute patru

4.830.704: UPPERCASE

TOATE LITERELE MAJUSCULE:

PATRU MILIOANE OPT SUTE TREIZECI DE MII ȘAPTE SUTE PATRU

Litere Mari la Începutul Cuvintelor Principale:

Patru Milioane Opt Sute Treizeci de Mii Șapte Sute Patru

4.830.704: Sentence case

Literă mare la începutul propoziției:

Patru milioane opt sute treizeci de mii șapte sute patru


Litere Mari La Începutul Tuturor Cuvintelor:

Patru Milioane Opt Sute Treizeci De Mii Șapte Sute Patru

4.830.704: camelCase

Fără spații și punctuație,
prima literă mică,
primele litere ale cuvintelor următoare majuscule:

patruMilioaneOptSuteTreizeciDeMiiȘapteSutePatru

4.830.704: hyphen-case

fără - punctuație
spațiile - înlocuite - cu - cratimă:

patru-milioane-opt-sute-treizeci-de-mii-șapte-sute-patru

4.830.704: snake_case

fără _ punctuație
spațiile _ înlocuite _ cu _ liniuță _ jos:

patru_milioane_opt_sute_treizeci_de_mii_șapte_sute_patru



Note privind formatele de scriere cu litere folosite mai sus:

  • 1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
  • 2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.
  • 3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.
  • 4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
  • 5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.
  • 6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.
  • 7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.
  • 8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.

Note în legătură cu scrierea numerelor:

  • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.
  • 2: Atunci când scriem cu cifre numere mai lungi de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 3.844, 12.045.