Cum se completează un cec pentru suma de RON 217,68 (lei), în șapte pași simpli. Scrie suma de bani de completat pe cec atât cu cifre, numeric, cât și cu litere

Șapte pași pentru a scrie un cec de RON 217,68 (lei)

Un cec este un document scris, datat și semnat care dă un ordin băncii să plătească o anumită sumă totală de bani către purtător. Entitatea care întocmește cecul se numește plătitor (sau trăgător), în timp ce cel căruia îi este scris cecul se numește beneficiar.

1. Datează cecul

Scrie data în căsuțele 'la data', din partea de sus a cecului. În majoritatea cazurilor se folosește data curentă. Data de azi: 19 06 2024.

2. Pentru cine se completează cecul?

Pe linia 'lui / la ordinul' scrie numele exact al persoanei sau organizației către care faci plata.

3. Completează suma de plată în cifre, în căsuțele liniei 'suma de':

 • x

  10
 • x

  9
 • x

  8
 • x

  7
 • x

  6
 • x

  5
 • x

  4
 • 2

  3
 • 1

  2
 • 7

  1
 • ,

 • 6

  1
 • 8

  2

O sumă de bani se scrie de obicei folosind două zecimale (cantitatea de bani, ex. 12,50 Lei, 20,00 Lei, 100,45 Lei).


În cele 10 căsuțe de la stânga virgulei se scriu cifrele părții întregi ale sumei, adică leii, nu banii; numărul se scrie de la stânga la dreapta, astfel încât cifra unităților să fie scrisă în căsuța de lângă virgulă.


Dacă rămân căsuțe libere la stânga numărului scris, acestea se bifează cu x-uri, pentru a evita falsificarea cecului prin adăugarea de cifre (din 99,5 în 999,5 - de exemplu).


În cele 2 căsuțe de la dreapta virgulei se scriu cifrele părții fracționare, adică cifrele banilor, partea zecimală.


'LEI' (sau 'RON')


5. Completează suma de plată în litere, pe linia 'suma în litere':

Suma se scrie fără spații între cuvinte. Nu se folosește cuvântul 'de'.


Trage o linie dreaptă orizontală peste spațiul rămas liber, pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând litere.

Alege metoda preferată de scriere din una din cele de mai jos.


două sute șaptesprezece lei și șaizeci și opt bani
* Suma se scrie fără spații între cuvinte.
* Nu se folosește cuvântul 'de'.

RON 217,68: UPPERCASE
TOATE LITERELE MAJUSCULE:

DOUĂ SUTE ȘAPTESPREZECE LEI ȘI ȘAIZECI ȘI OPT BANI
* Suma se scrie fără spații între cuvinte.
* Nu se folosește cuvântul 'de'.

RON 217,68: Start Case
Litere Mari La Începutul Tuturor Cuvintelor:

Două Sute Șaptesprezece Lei Și Șaizeci Și Opt Bani
* Suma se scrie fără spații între cuvinte.
* Nu se folosește cuvântul 'de'.

6. Ce reprezintă plata facută?

Scrie pe scurt ce reprezintă plata pe linia 'Valoarea reprezintă'.

7. Semnează cecul

Fără semnătură, cecul nu poate fi procesat. Semnează în căsuța rezervată pentru semnătură, în partea dreaptă, jos.


Notă

Dacă faci o greșeală, distruge cecul și completează unul nou. Cecul nu trebuie să fie scris cu ștersături, tăieturi, etc.


Scrie cât mai lizibil posibil, cu litere de tipar, dacă se poate - cecul va fi mai ușor de citit.


Nu postdata cecul (nu folosi o dată care este după data redactării) și nici antedata cecul (nu folosi o dată ce este înaintea datei redactării), folosește data curentă


Asigură-te că ai suficiente fonduri în cont pentru a putea face plata și pentru a evita orice fel de probleme (eventuale comisioane, descoperire de cont, acuzații de fraudă)
Note privind formatele de scriere cu litere folosite mai sus:

 • 1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
 • 2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.
 • 3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.
 • 4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.
 • 5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.
 • 6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.
 • 7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.
 • 8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.

Note în legătură cu scrierea numerelor:

 • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.
 • 2: Atunci când scriem cu cifre numere mai lungi de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 3.844, 12.045.


Cum scrii sume de bani în lei pe cecuri, cum completezi suma de pe un cec folosind atât cifre cât și litere, fără spații între cuvinte

1. Cum scrii sume de bani pe cecuri, atât în cifre cât și în cuvinte folosind litere? Pentru început vom lucra cu sume rotunde, fără zecimale.

Să spunem că vrem să scriem un cec în valoare de 1.567 lei.

1.1. Cum se scrie pe cec suma de 1.567 lei folosind cifre.

 • Scrie suma de 1.567 lei pe linia care are în fața sa (la stânga ei) scris: "suma de". Această linie are 13 căsuțe: câte o căsuță pentru fiecare cifră din numărul nostru, incuzând și una pentru separatorul zecimal, virgula "," și încă două pentru fiecare din cele două zecimale (numărul de bani - fracțiuni de leu).
 • Scrie câte o cifră în fiecare din primele patru căsuțe de lângă cea care are deja tipărit simbolul "," (separatorul zecimal): 1567. În următoarele două casuțe de la dreapta celei în care e tipărit simbolul "," scrie câte un 0: 00.
 • Chiar dacă numărul este întreg, îl scriem ca număr zecimal, zecimalele fiind 00.
 • Celelalte căsuțe care rămân necompletate pot fi bifate cu "x", pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând cifre în plus pe cec.
 • În căsuța "moneda" scriem "LEI".

1.2. Transformă numărul întreg 1.567 în cuvinte.

 • 1.567 îl are pe 1 la poziția miilor, pe 5 la poziția sutelor, pe 6 la poziția zecilor și pe 7 la poziția unităților.
 • 1.567 în cuvinte este:
 • = o mie (1.000) + cinci sute (500) + șase zeci (60) + șapte unități (7)
 • = o mie + cinci sute + șaizeci + șapte
 • = o mie cinci sute șaizeci și șapte.

1.3. Cum scriem pe cec suma de 1.567 lei, în litere.

 • Scrie suma de 1.567 de lei pe linia care are în față (la stânga sa) scris "suma în litere". Suma trebuie scrisă cu litere fără spații între cuvinte: omiecincisuteșaizecișișaptelei.
 • Pentru maximum de claritate, putem scrie nu doar suma de lei dar și suma de bani (fracțiunea dintr-un leu) adăugând și "șizerobani" după suma deja scrisă cu litere, astfel: omiecincisuteșaizecișișapteleișizerobani.
 • Spațiul rămas liber pe linia "suma în litere" poate fi eliminat desenând o linie dreaptă, pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând litere în plus pe linia "suma în litere".

1.4. Note:

 • 1: Sumele sunt scrise cu litere fără spații între ele.
 • 2: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, trebuie scrise având poziționat cuvântul "și" între zeci și unități. Ex: treizeci "și" patru, șaizeci "și" șapte, etc.
 • 3: Nu se folosește cuvântul "de" la sumele scrise cu litere pe cecuri. Ex: 1) Corect: trei sute lei. Incorect: trei sute de lei. 2) Corect: douăzeci și trei mii lei. Incorect: douăzeci și trei de mii de lei.
 • 4: Suma maximă ce poate fi scrisă pe un cec obișnuit al unei bănci românești: 9.999.999.999,99 lei. Limitarea e dată de numărul de căsuțe în care pot fi scrise cifrele sumei: sunt 13 căsuțe în total, din care una e rezervată separatorului zecimal, virgula (','), iar alte două sunt rezervate pentru zecimale (fracțiuni dintr-un leu). În fiecare căsuță se introduce câte o singură cifră.

» Articolul complet: cum se completează cecurile cu suma de bani în lei scrisă cu cifre sau în cuvinte, cu litere, fără spații


» Cum scrii cu litere numere întregi sau zecimale, transformă din scrierea cu cifre în cea cu cuvinte, text scris cu litere