Cum scrii numere ordinale din cifre în cuvinte, scrierea tip text, cu litere, ce sunt, cum se scriu, reguli, excepții, forma masculină și feminină

1. Ce sunt numerele ordinale și cele cardinale?

1.1. Numere ordinale - sunt acele numere ce definesc ordinea într-o serie.

În limba română numerele (sau numeralele) ordinale sunt fie de genul masculin, fie de genul masculin:

 • masculin: primul; feminin: prima; ex: Am ajuns primul la gară. Prima stație prin care am trecut...
 • masculin: al 2-lea, al doilea; feminin: a 2-a, a doua; ex: Al doilea eveniment din această lună. A trecut linia de sosire a doua.
 • masculin: al 3-lea, al treilea; feminin: a 3-a, a treia; ex: Al treilea frate. A treia lecție pe ziua de azi.
 • masculin: al 4-lea, al patrulea; feminin: a 4-a, a patra; ex: Nu am vrut să-l văd decât pe al patrulea. Am vrut să o văd doar pe a patra.
 • masculin: al 5-lea, al cincilea; feminin: a 5-a, a cincea; ex: Unde au mers patru merge și al cincilea. Unde au mers patru merge și a cincea.
 • masculin: al 12-lea, al doisprezecelea; feminin: a 12-a, a douăsprezecea; ex: Al doisprezecelea măr. A douăsprezecea oră (NU a doisprezecea oră). etc...

1.2. Numere cardinale - sunt acele numere care descriu cantitatea, cum ar fi:

 • 1: un, unu, unul, o, una; ex: Nu am decât un măr. Doar una dintre martore are o poveste credibilă.
 • 2: doi, două; ex: Doi cai albi. Două roșii zemoase.
 • 3: trei; ex: Trei pictori talentați. Trei fete are mama.
 • 4: patru; ex: Patru dintre ei au ajuns. Patru dintre ele au ajuns.
 • 5: cinci; ex: Am trimis deja cinci muncitori să curețe mizeria. Am trimis deja cinci mesaje.
 • 12: doisprezece, douăsprezece; ex: Avem în frigider doisprezece morcovi. Avem în frigider douăsprezece roșii (NU doisprezece roșii). etc...

2. Cum se scriu în cuvinte numerele cardinale (numerele care descriu cantitatea)?

 • Pentru a putea scrie un număr cardinal în cuvinte, e important să știm numele poziției pe care se află fiecare cifră.
 • De exemplu, numărul 12.345 are cifra 1 pe poziția zecilor de mii, cifra 2 pe poziția miilor, 3 pe poziția sutelor, 4 la poziția zecilor și 5 pe poziția unităților.
 • 12.345 scris cu litere în cuvinte este:
  zece mii (10.000) + două mii (2.000) + trei sute (300) + patru zeci (40) + cinci unități (5) =
  zece mii + două mii + trei sute + patruzeci + cinci =
  douăsprezece mii trei sute patruzeci și cinci.

2.1. Note utile:

 • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul "și" între zeci și unități. Ex: douăzeci "și" unu, treizeci "și" șapte, patruzeci "și" cinci, etc.
 • 2: Atunci când scriem cu cifre numere cu mai mult de trei digiți folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: 1.154, 12.345.
 • 3: Atunci când scriem în cuvinte numere cu mai mult de trei cifre, nu folosim punctul. Incorect: o mie, o sută cincizeci și patru (1.154). Corect: o mie o sută cincizeci și patru (1.154).

3. Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale.
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

3.1. Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

3.2. În numerele ordinale compuse scrise în cuvinte, doar ultima cifră este scrisă ca ordinal:

 • 27: masculin, al 27-lea, al douăzeci și șaptelea; feminin, a 27-a, a douăzeci și șaptea;
 • 123: masculin, al 123-lea, al o sută douăzeci și treilea; feminin, a 123-a, a o sută douăzeci și treia;
 • 1,213,498: masculin, al 1.213.498-lea, al un milion două sute treisprezece mii patru sute nouăzeci și optulea; feminin, a 1.213.498-a: a un milion două sute treisprezece mii patru sute nouăzeci și opta.

3.3. Cum scriem numerele ordinale folosind cifre:

 • al doilea - al 2-lea, a doua - a 2-a
 • al treilea - al 3-lea, a treia - a 3-a;
 • al patrulea - al 4-lea; a patra - a 4-a
 • al treizeci și patrulea - al 34-lea, a treizeci și patra - a 34-a;
 • al cinci mii patru sute treizeci și nouălea - al 5.439-lea, a cinci mii patru sute treizeci și noua - a 5.439-a;

4. Mai jos, principalele numerale ordinale, detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;
 • cardinal: 20, douăzeci;
  ordinal masculin: al 20-lea, al douăzecilea;
  ordinal feminin: a 20-a, a douăzecea;
 • cardinal: 21, douăzeci și unu, douăzeci și una;
  ordinal masculin: al 21-lea, al douăzeci și unulea;
  ordinal feminin: a 21-a, a douăzeci și una;
 • cardinal: 22, douăzeci și doi, douăzeci și două;
  ordinal masculin: al 22-lea, al douăzeci și doilea;
  ordinal feminin: a 22-a, a douăzeci și doua;
 • cardinal: 23, douăzeci și trei;
  ordinal masculin: al 23-lea, al douăzeci și treilea;
  ordinal feminin: a 23-a, a douăzeci și treia;
 • cardinal: 24, douăzeci și patru;
  ordinal masculin: al 24-lea, al douăzeci și patrulea;
  ordinal feminin: a 24-a, a douăzeci și patra;
 • cardinal: 25, douăzeci și cinci;
  ordinal masculin: al 25-lea, al douăzeci și cincilea;
  ordinal feminin: a 25-a, a douăzeci și cincea;
 • cardinal: 26, douăzeci și șase;
  ordinal masculin: al 26-lea, al douăzeci și șaselea;
  ordinal feminin: a 26-a, a douăzeci și șasea;
 • cardinal: 27, douăzeci și șapte;
  ordinal masculin: al 27-lea, al douăzeci și șaptelea;
  ordinal feminin: a 27-a, a douăzeci și șaptea;
 • cardinal: 28, douăzeci și opt;
  ordinal masculin: al 28-lea, al douăzeci și optulea;
  ordinal feminin: a 28-a, a douăzeci și opta;
 • cardinal: 29, douăzeci și nouă;
  ordinal masculin: al 29-lea, al douăzeci și nouălea;
  ordinal feminin: a 29-a, a douăzeci și noua;
 • cardinal: 30, treizeci;
  ordinal masculin: al 30-lea, al treizecilea;
  ordinal feminin: a 30-a, a treizecea;
 • cardinal: 31, treizeci și unu, treizeci și una;
  ordinal masculin: al 31-lea, al treizeci și unulea;
  ordinal feminin: a 31-a, a treizeci și una;
 • cardinal: 40, patruzeci;
  ordinal masculin: al 40-lea, al patruzecilea;
  ordinal feminin: a 40-a, a patruzecea;
 • cardinal: 50, cincizeci;
  ordinal masculin: al 50-lea, al cincizecilea;
  ordinal feminin: a 50-a, a cincizecea;
 • cardinal: 60, șaizeci;
  ordinal masculin: al 60-lea, al șaizecilea;
  ordinal feminin: a 60-a, a șaizecea;
 • cardinal: 70, șaptezeci;
  ordinal masculin: al 70-lea, al șaptezecilea;
  ordinal feminin: a 70-a, a șaptezecea;
 • cardinal: 80, optzeci;
  ordinal masculin: al 80-lea, al optzecilea;
  ordinal feminin: a 80-a, a optzecea;
 • cardinal: 90, nouăzeci;
  ordinal masculin: al 90-lea, al nouăzecilea;
  ordinal feminin: a 90-a, a nouăzecea;
 • cardinal: 100, o sută;
  ordinal masculin: al 100-lea, al o sutălea;
  ordinal feminin: a 100-a, a (o) suta;
 • cardinal: 101, o sută unu, o sută una;
  ordinal masculin: al 101-lea, al o sută unulea;
  ordinal feminin: a 101-a, a o sută una;
 • cardinal: 112, o sută doisprezece, o sută douăsprezece;
  ordinal masculin: al 112-lea, al o sută doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 112-a, a o sută douăsprezecea;
 • cardinal: 200, două sute;
  ordinal masculin: al 200-lea, al două sutelea;
  ordinal feminin: a 200-a, a două suta;
 • cardinal: 300, trei sute;
  ordinal masculin: al 300-lea, al trei sutelea;
  ordinal feminin: a 300-a, a trei suta;
 • cardinal: 1.000, o mie;
  ordinal masculin: al 1.000-lea, al (o) mielea;
  ordinal feminin: a 1.000-a, a (o) mia;
 • cardinal: 1.001, o mie unu, o mie una;
  ordinal masculin: al 1.001-lea, al o mie unulea;
  ordinal feminin: a 1.001-a, a o mie una;
 • cardinal: 2.000, două mii;
  ordinal masculin: al 2.000-lea, al două miilea;
  ordinal feminin: a 2.000-a, a două mia;
 • cardinal: 3.000, trei mii;
  ordinal masculin: al 3.000-lea, al trei miilea;
  ordinal feminin: a 3.000-a, a trei mia;
 • cardinal: 12.000, doisprezece mii;
  ordinal masculin: al 12.000-lea, al doisprezece miilea;
  ordinal feminin: a 12.000-a, a douăsprezece mia;
 • cardinal: 20.000, douăzeci de mii;
  ordinal masculin: al 20.000-lea, al douăzeci miilea;
  ordinal feminin: a 20.000-a, a douăzeci mia;
 • cardinal: 20.001, douăzeci de mii unu, douăzeci de mii una;
  ordinal masculin: al 20.001-lea, al douăzeci de mii unulea;
  ordinal feminin: a 20.001-a, a douăzeci de mii una;
 • cardinal: 50.000, cincizeci de mii;
  ordinal masculin: al 50.000-lea, al cincizeci miilea;
  ordinal feminin: a 50.000-a, a cincizeci mia;
 • cardinal: 100.000, o sută de mii;
  ordinal masculin: al 100.000-lea, al o sută miilea;
  ordinal feminin: a 100.000-a, a o sută mia;
 • cardinal: 500.000, cinci sute de mii;
  ordinal masculin: al 500.000-lea, al cinci sute miilea;
  ordinal feminin: a 500.000-a, a cinci sute mia;
 • cardinal: 1.000.000, un milion;
  ordinal masculin: al 1.000.000-lea, al (un) milionulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000-a, a (o) milioana;
 • cardinal: 2.000.000, două milioane;
  ordinal masculin: al 2.000.000-lea, al două milioanelea;
  ordinal feminin: a 2.000.000-a, a două milioana;
 • cardinal: 1.000.000.000, un miliard;
  ordinal masculin: al 1.000.000-lea, al (un) miliardulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000.000-a, a (o) miliarda;
 • cardinal: 1.000.000.000.000, un bilion;
  ordinal masculin: al 1.000.000.000-lea, al (un) bilionulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000.000.000-a, a (o) bilioana;
 • cardinal: 1.000.000.000.000.000, un biliard;
  ordinal masculin: al 1.000.000.000.000-lea, al (un) biliardulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000.000.000.000-a, a (o) biliarda;
 • cardinal: 1.000.000.000.000.000.000, un trilion;
  ordinal masculin: al 1.000.000.000.000.000-lea, al (un) trilionulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000.000.000.000.000-a, a (o) trilioana;
 • cardinal: 1.000.000.000.000.000.000.000, un cvadrilion;
  ordinal masculin: al 1.000.000.000.000.000.000-lea, al (un) cvadrilionulea;
  ordinal feminin: a 1.000.000.000.000.000.000.000-a, a (o) cvadrilioana; etc...

5. Când scriem numerele ordinale folosind cuvinte?

 • De cele mai multe ori este în regulă să folosim scrierea numerelor ordinale folosind cifre, în scrierea informală, către prieteni, colegi, fiind mult mai ușoară decât cea folosind cuvinte și litere, însă uneori suntem nevoiți sau are mai multă logică să folosim scrierea cu litere.
 • Este mai clară și elimină confuziile: 1.000.000 = milion, 1.000.000.000 = miliard, etc.
 • Este necesar să folosim scrierea cu litere atunci când avem de redactam documente de tip business, cereri de angajare, etc.

» Calculator: transformă numere ordinale în cuvinte, fă conversia din cifre în text scris cu litere, scrie folosind forma masculină și feminină