Cum se scrie anul 1802 în cuvinte, transformat din număr în text scris cu litere mici sau mari, în limba română

Scrie cu litere anul 1802, transformă-l în cuvinte, în limba română

anul o mie opt sute doi

1802: UPPERCASE
TOATE LITERELE MAJUSCULE:

anul O MIE OPT SUTE DOI

1802: Title Case
Litere Mari la Începutul Cuvintelor:

anul O Mie Opt Sute Doi

1802: Sentence case
Literă mare la începutul textului:

anul O mie opt sute doi

anul O Mie Opt Sute Doi

1802: camelCase
Fără spații și punctuație,
prima literă mică,
primele litere ale cuvintelor următoare majuscule:

anul oMieOptSuteDoi

1802: hyphen-case
fără - punctuație
spațiile - înlocuite - cu - cratimă:

anul o-mie-opt-sute-doi

1802: snake_case
fără _ punctuație
spațiile _ înlocuite _ cu _ liniuță _ jos:

anul o_mie_opt_sute_doi

Anul 1802 în scrierea de tip: 'lowercase', 'UPPERCASE', 'Title Case', 'Sentence case', 'Start Case', 'camelCase', 'hyphen-case' și 'snake_case'.

1: Scrierea cu litere mici - Lowercase în limba engleză: sunt folosite doar litere mici. Exemplu: 'șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


2: Scrierea cu majuscule - Uppercase în limba engleză: este scrierea cu majuscule, se folosesc doar litere mari. Exemplu: 'ȘAPTEZECI ȘI ȘASE DE ÎNTREGI ȘI DOUĂ ZECIMI'.


3. Standardul de scriere pentru titluri, în engleză - Title Case în limba engleză: cuvintele încep cu majuscule, cu excepția unor cuvinte scurte, cum ar fi articole, conjuncții și prepoziții scurte, 'în', 'pe', 'de', 'și', 'ce', 'la', 'cu', 'sau', 'ori', etc. Exemplu: 'Șaptezeci și Șase de Întregi și Două Zecimi'.


4. Standardul de scriere pentru propoziții - Sentence Case în limba engleză: prima literă dintr-o propoziție / text e majusculă. Exemplu: 'Șaptezeci și șase de întregi și două zecimi'.


5. Formatul Start Case (împrumutat din limba engleză): toate cuvintele încep cu majuscule, fără excepție. Exemplu: 'Șaptezeci Și Șase De Întregi Și Două Zecimi'.


6. Formatul Camel Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și prima literă din fiecare cuvânt este scrisă cu majuscule, mai puțin prima literă din text / serie. Exemplu: 'șaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.

Formatul Pascal Case (împrumutat din limba engleză): vezi Camel Case, de mai sus, doar că aici și prima literă din text este majusculă. Exemplu: 'ȘaptezeciȘiȘaseDeÎntregiȘiDouăZecimi'.


7. Formatul Hyphen Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin cratimă. Exemplu: 'șaptezeci-și-șase-de-întregi-și-două-zecimi'. Hyphen Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


8. Formatul Snake Case (împrumutat din limba engleză): textul nu are niciun fel de spații sau semne de punctuație și cuvintele sunt separate prin liniuță jos (underscore). Exemplu: 'șaptezeci_și_șase_de_întregi_și_două_zecimi'. Snake Case poate fi folosit atât cu litere mici, cât și cu majuscule.


1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, sunt scrise având poziționat cuvântul 'și' între zeci și unități.


2: În limba română anii se pronunță la fel ca numerele obișnuite, spre deosebire, de exemplu, de limba engleză, unde anii se pot pronunța grupând cifrele câte două.


3: Atunci când scriem cu cifre ani care au mai mult de trei cifre nu folosim punctul pentru a grupa cifrele câte trei, pornind de la dreapta numărului (de la sfârșitul lui), ex: este 1576, 1973, 2045 și nu 1,576, 1,973, 2,045.


4: Atunci când scriem în cuvinte ani care au mai mult de trei cifre, nu folosim punctul sau virgula. Este incorect: 'două mii. trei sute cincizeci și patru' sau 'două mii, trei sute cincizeci și patru' (2354). Corect este: două mii trei sute cincizeci și patru.


Mai multe operații de același fel:


Convertor: transformă anii din numere în cuvinte, scrise cu litere

Anii sunt transformați din numere în cuvinte, în text scris cu litere mici sau mari: (1) litere mici (2) LITERE MARI (MAJUSCULE) (3) Title Case (4) Sentence Case (5) Start Case (6) Hyphen Case.

Ultimii ani transformați în cuvinte, text scris cu litere

Scrie cu litere anul 1802, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:50 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1450, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:45 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1650, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:43 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 3850, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:39 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 461, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:38 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1422, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:38 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1225, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:37 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 2018, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:36 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 2022, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:34 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1965, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:33 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 2016, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:32 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 1965, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:32 EET (UTC +2)
Scrie cu litere anul 64, transformă-l din număr în cuvinte, text scris cu litere 06 dec, 09:32 EET (UTC +2)
Toți anii transformați în cuvinte, text scris cu litere

Cum scrii anii cu cuvinte, în limba română, text scris cu litere în loc de cifre

1. Cum se transformă anii din scrierea cu cifre în cea cu litere, în cuvinte?

În limba română, spre deosebire de limba engleză care are un întreg set de reguli de scriere, nu există reguli speciale pentru pronunția și scrierea anilor, altele decât cele ale numerelor care le reprezintă:

Articolul complet: cum se scriu cu litere anii în cuvinte, în limba română, și comparativ cum se scriu anii în cuvinte în limba engleză (americană și britanică), folosind doar litere și nu cifre