Cum scrii sumele de bani în lei pe cecuri, cum completezi cecul folosind atât cifre cât și litere, cuvinte fără spații

1. Cum scrii sume de bani pe cecuri, atât în cifre cât și în cuvinte folosind litere? Primul caz: vom lucra cu o sumă rotundă, fără zecimale.

Să spunem că vrem să scriem un cec în valoare de 1.567 lei.

1.1. Cum se scrie pe cec suma de 1.567 lei folosind cifre.

 • Scrie suma de 1.567 lei pe linia care are în fața sa (la stânga ei) scris: "suma de". Această linie are 13 căsuțe: câte o căsuță pentru fiecare cifră din numărul nostru, incuzând și una pentru separatorul zecimal, virgula "," și încă două pentru fiecare din cele două zecimale (numărul de bani - fracțiuni de leu).
 • Scrie câte o cifră în fiecare din primele patru căsuțe de lângă cea care are deja tipărit simbolul "," (separatorul zecimal): 1567. În următoarele două casuțe de la dreapta celei în care e tipărit simbolul "," scrie câte un 0: 00.
 • Chiar dacă numărul este întreg, îl scriem ca număr zecimal, zecimalele fiind 00.
 • Celelalte căsuțe care rămân necompletate pot fi bifate cu "x", pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând cifre în plus pe cec.
 • În căsuța "moneda" scriem "LEI".

1.2. Transformă numărul întreg 1.567 în cuvinte.

 • 1.567 îl are pe 1 la poziția miilor, pe 5 la poziția sutelor, pe 6 la poziția zecilor și pe 7 la poziția unităților.
 • 1.567 în cuvinte este:
 • = o mie (1.000) + cinci sute (500) + șase zeci (60) + șapte unități (7)
 • = o mie + cinci sute + șaizeci + șapte
 • = o mie cinci sute șaizeci și șapte.

1.3. Cum scriem pe cec suma de 1.567 lei, în litere.

 • Scrie suma de 1.567 de lei pe linia care are în față (la stânga sa) scris "suma în litere". Suma trebuie scrisă cu litere fără spații între cuvinte: omiecincisuteșaizecișișaptelei.
 • Pentru maximum de claritate, putem scrie nu doar suma de lei dar și suma de bani (fracțiunea dintr-un leu) adăugând și "șizerobani" după suma deja scrisă cu litere, astfel: omiecincisuteșaizecișișapteleișizerobani.
 • Spațiul rămas liber pe linia "suma în litere" poate fi eliminat desenând o linie dreaptă, pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând litere în plus pe linia "suma în litere".

1.4. Note:

 • 1: Sumele sunt scrise cu litere fără spații între ele.
 • 2: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, trebuie scrise având poziționat cuvântul "și" între zeci și unități. Ex: treizeci "și" patru, șaizeci "și" șapte, etc.
 • 3: Nu se folosește cuvântul "de" la sumele scrise cu litere pe cecuri. Ex: 1) Corect: trei sute lei. Incorect: trei sute de lei. 2) Corect: douăzeci și trei mii lei. Incorect: douăzeci și trei de mii de lei.
 • 4: Suma maximă ce poate fi scrisă pe un cec obișnuit al unei bănci românești: 9.999.999.999,99 lei. Limitarea e dată de numărul de căsuțe în care pot fi scrise cifrele sumei: sunt 13 căsuțe în total, din care una e rezervată separatorului zecimal, virgula (','), iar alte două sunt rezervate pentru zecimale (fracțiuni dintr-un leu). În fiecare căsuță se introduce câte o singură cifră.

2. Unitatea monetară a României, bancnote și monede în circulație în România:

 • Leul (singular: leu, plural: lei) reprezintă unitatea monetară a României, având ca subdiviziune banul (singular: ban, plural: bani).
 • Bancnote. Cele șapte denominări ale leului românesc care se află în circulație sub formă de bancnote: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei și 500 de lei.
 • Monede. Cele patru denominări ale leului românesc care se află în circulație sub formă de monede: 1 ban (= 0,01 lei), 5 bani (= 0,05 lei), 10 bani (= 0,1 lei) și 50 de bani (= 0,5 lei).
 • Rotunjire: din moment ce cea mai mică denominare a leului românesc este de 1 ban (1 ban = 0,01 lei), înseamnă că nu putem avea sume de bani cu mai mult de două zecimale. Dacă în urma calculelor au rezultat sume de bani cu mai mult de două zecimale, acestea trebuie rotunjite. Dacă a treia zecimală e 5 sau mai mult, se rotunjește la două zecimale în sus, dacă a treia zecimală e 4 sau mai puțin, se rotunjește la două zecimale în jos.
  Ex: 2,4327 ≈ 2,43; 12,595 ≈ 12,60; 25,49499 ≈ 25,49.
 • Cum citești un număr zecimal ce reprezintă o sumă de bani: numărul care se află înaintea separatorului zecimal (la stânga acestuia) este suma în lei, iar cea care se află după separatorul zecimal (la dreapta acestuia) este suma în bani. Exemple mai jos.
 • 429,75 lei = patru sute douăzeci și nouă de lei + șaptezeci și cinci de bani.
 • 1.300,5 lei = o mie trei sute de lei + cincizeci de bani.
 • 0,01 lei = un ban.
 • 0,05 lei = 5 bani.
 • 0,1 lei = zece bani.
 • 0,5 lei = cincizeci de bani.

3. Cum scrii sume de bani pe cecuri, atât în cifre cât și în cuvinte folosind litere? Al doilea caz, vom lucra cu o sumă de bani cu zecimale.

Să spunem că vrem să scriem un cec în valoare de 10.295,43 lei.

3.1. Cum se scrie pe cec suma de 10.295,43 lei folosind cifre.

 • Numărul de dinaintea separatorului zecimal (de la stânga separatorului) reprezintă partea întreagă a sumei, în lei: 10.295. Numărul de după separatorul zecimal (de la dreapta separatorului) reprezintă fracțiunea dintr-un leu, numărul de bani, în cazul nostru avem 43 de bani.
 • Scrie suma de 10.295,43 lei pe linia care are în fața sa (la stânga ei) scris: "suma de". Această linie are 13 căsuțe: câte o căsuță pentru fiecare cifră din numărul nostru, incuzând și una pentru separatorul zecimal, virgula "," și încă două pentru fiecare din cele două zecimale (numărul de bani - fracțiuni de leu).
 • Scrie câte o cifră în fiecare din primele cinci căsuțe de lângă cea care are deja tipărit simbolul "," (separatorul zecimal): 10.295. În următoarele două casuțe de la dreapta celei în care e tipărit simbolul "," scrie: 43.
 • Celelalte căsuțe care rămân necompletate pot fi bifate cu "x", pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând cifre în plus pe cec.
 • În căsuța "moneda" scriem "LEI".

3.2. Transformă numărul zecimal ce reprezintă suma de 10.295,43 lei, în cuvinte.

 • Numărul de dinaintea separatorului zecimal (la stânga separatorului) reprezintă suma întreagă, în lei: 10.295. Numărul de după separatorul zecimal (la dreapta separatorului) reprezintă fracțiunea dintr-un leu, numărul de bani, în cazul nostru avem 43 de bani.
 • Transformăm în cuvinte întâi partea întreagă a numărului nostru: 10.295 îl are pe 1 la poziția zecilor de mii, pe 0 la poziția miilor, pe 2 la poziția sutelor, pe 9 la poziția zecilor și pe 5 la poziția unităților.
 • 10.295 în cuvinte este:
 • = zece mii (10.000) + zero mii + două sute (200) + nouă zeci (90) + cinci unități (5)
 • = zece mii + două sute + nouăzeci + cinci
 • = zece mii două sute nouăzeci și cinci.
 • Transformăm apoi în cuvinte și partea zecimală a numărului nostru: 43 îl are pe 4 la poziția zecilor și pe 3 la poziția unităților.
 • 43 în cuvinte este:
 • = patru zeci (40) + trei unități (3)
 • = patruzeci + trei
 • = patruzeci și trei.
 • 10.295,43 lei = zece mii două sute nouăzeci și cinci de lei și patruzeci și trei de bani.

3.3. Cum scriem pe cec suma de 10.295,43 lei, în litere.

 • Scriem 10.295,43 lei renunțând la "de": zece mii două sute nouăzeci și cinci lei și patruzeci și trei bani.
 • Scrie suma de 10.295,43 de lei, fără "de", pe linia care are în față (la stânga sa) scris "suma în litere". Suma trebuie scrisă cu litere fără spații între cuvinte: zecemiidouăsutenouăzecișicincileișipatruzecișitreibani.
 • Spațiul rămas liber pe linia "suma în litere" poate fi eliminat desenând o linie dreaptă, pentru a evita ca cineva să falsifice documentul adăugând litere în plus.

3.4. Note:

 • 1: Sumele sunt scrise cu litere fără spații între ele.
 • 1: Numerele compuse scrise în cuvinte, de la 21 la 99, trebuie scrise având poziționat cuvântul "și" între zeci și unități. Ex: treizeci "și" patru, șaizeci "și" șapte, etc.
 • 2: Nu se folosește cuvântul "de" la sumele scrise cu litere pe cecuri. Ex: 1) Corect: trei sute lei. Incorect: trei sute de lei. 2) Corect: douăzeci și trei mii lei. Incorect: douăzeci și trei de mii de lei.

» CONVERTOR: Scrie cecuri în șapte pași simpli: completează în cuvinte suma de bani în lei scrisă pe cecuri transformând cifrele în text scris cu litere, fără spații


» Cum scrii cu litere numere întregi sau zecimale din scrierea cu cifre în cea cu cuvinte, text cu litere