Numărul ordinal al 15.155-lea, a 15.155-a, ce arată ordinea, transformat în cuvinte în limba română, ca text scris cu litere

Transformă numărul ordinal al 15.155-lea, a 15.155-a în cuvinte.

Numărul ordinal indică ordinea sau poziția unor lucruri sau obiecte.


litere mici:

masculin, al 15.155-lea: al cincisprezece mii o sută cincizeci și cincilea;
feminin, a 15.155-a: a cincisprezece mii o sută cincizeci și cincea;

LITERE MARI:

masculin, al 15.155-lea: AL CINCISPREZECE MII O SUTĂ CINCIZECI ȘI CINCILEA;
feminin, a 15.155-a: A CINCISPREZECE MII O SUTĂ CINCIZECI ȘI CINCEA;

Cuvintele Încep cu Literă Mare:

masculin, al 15.155-lea: Al Cincisprezece Mii O Sută Cincizeci și Cincilea;
feminin, a 15.155-a: A Cincisprezece Mii O Sută Cincizeci și Cincea;

Doar prima literă mare:

masculin, al 15.155-lea: Al cincisprezece mii o sută cincizeci și cincilea;
feminin, a 15.155-a: A cincisprezece mii o sută cincizeci și cincea.Mai multe operații de același fel:


Convertor: scrie numerale ordinale cu litere, transformă în cuvinte

Numeralele ordinale sunt transformate în cuvinte, atât forma masculină cât și feminină, textul fiind scris cu:

- litere mici;

- LITERE MARI (TOATE LITERELE CU MAJUSCULE);

- Title Case (Cuvintele Încep cu Literă Mare);

- Și sentence case (doar prima literă din propoziție e majusculă).

Ultimele numere ordinale transformate în cuvinte, text scris cu litere

transformă numărul ordinal 15.155 în cuvinte 23 nov, 23:52 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 5.234 în cuvinte 23 nov, 23:52 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 13.970 în cuvinte 23 nov, 23:52 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 498.423 în cuvinte 23 nov, 23:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 63.161 în cuvinte 23 nov, 23:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 1 020 546 351 186 555 545 522 559 322 333 în cuvinte 23 nov, 23:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 29.764 în cuvinte 23 nov, 23:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 2 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 229 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 324 756 473 685 684 723 586 723 495 678 462 378 958 697 423 567 842 367 854 762 385 768 432 567 894 235 678 423 657 894 293 678 542 354 233 în cuvinte 23 nov, 23:51 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 140 140 140 140 233 323 232 323 232 333 323 232 326 233 323 532 335 353 535 353 232 332 323 232 321 401 403 233 232 333 232 301 în cuvinte 23 nov, 23:50 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 145.237 în cuvinte 23 nov, 23:50 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 135 în cuvinte 23 nov, 23:50 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 300.000.000.000.000.048 în cuvinte 23 nov, 23:50 EET (UTC +2)
transformă numărul ordinal 7.558.461 în cuvinte 23 nov, 23:50 EET (UTC +2)
Toate numerele ordinale transformate de utilizatori

Cum transformi numere ordinale, cele care arată ordinea într-o serie, în cuvinte, text scris cu litere

Cum se scriu în cuvinte numerele ordinale (cele care indică ordinea)?

 • Numerele ordinale se formează pornind de la numerele cardinale (cele care arată cantitatea, ex: 1 unu, una, 2 doi, două, 3 trei, 4 patru, ... etc.).
 • Pentru forma masculină: al + numeral cardinal + -le- + -a
 • Ex: al 3-lea, al 26-lea, al 457-lea, etc.
 • Pentru forma feminină: a + numeral cardinal + -a
 • Ex: a-3-a, a 26-a, a 457-a.

Particularități:

 • Opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc.: la numeralele ordinale de genul masculin formate pornind de la numeralele cardinale opt, milion, miliard, bilion, biliard, trilion, cvadrilion, etc. sufixul "-lea" se uneşte cu numărul cardinal cu ajutorul vocalei de legătură "-u"-: al optulea, al un milionulea, al miliardulea, al bilionulea, al biliardulea, al trilionulea, al cvadrilionulea, etc.
 • Două, patru, nouă, sută, mie: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale două, patru, nouă, sută, mie, elementul final "-a" substituie vocala finală: a doua, a patra, a noua, a suta, a mia.
 • Douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale douăzeci, treizeci, patruzeci, ..., optzeci, nouăzeci, elementul final "-a" modifică vocala finală a numărului cardinal din "i" în "e": a douăzecea, a treizecea, a patruzecea, ..., a optzecea, a nouăzecea.
 • Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc.: la numeralele ordinale de genul feminin formate pornind de la numeralele cardinale Milion, bilion, trilion, cvadrilion, ..., etc., vocala "o" se modifică în "oa": a milioana, a bilioana, a trilioana, a cvadrilioana, ..., etc.

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere

Mai jos, câteva din principalele numerale ordinale, de la "primul, prima" și până la "al 19-lea, a 19-a", detaliate în funcție de forma masculină și cea feminină; o listă mai lungă de numerale ordinale în articolul complet:

 • cardinal: 1, unu, una;
  ordinal masculin: prim, primul (întâi, întâiul, dintâi);
  ordinal feminin: prima, primă (întâi, întâia, dintâi);
 • cardinal: 2, doi, două;
  ordinal masculin: al 2-lea, al doilea;
  ordinal feminin: a 2-a, a doua;
 • cardinal: 3, trei;
  ordinal masculin: al 3-lea, al treilea;
  ordinal feminin: a 3-a, a treia;
 • cardinal: 4, patru;
  ordinal masculin: al 4-lea, al patrulea;
  ordinal feminin: a 4-a, a patra;
 • cardinal: 5, cinci;
  ordinal masculin: al 5-lea, al cincilea;
  ordinal feminin: a 5-a, a cincea;
 • cardinal: 6, șase;
  ordinal masculin: al 6-lea, al șaselea;
  ordinal feminin: a 6-a, a șasea;
 • cardinal: 7, șapte;
  ordinal masculin: al 7-lea, al șaptelea;
  ordinal feminin: a 7-a, a șaptea;
 • cardinal: 8, opt;
  ordinal masculin: al 8-lea, al optulea;
  ordinal feminin: a 8-a, a opta;
 • cardinal: 9, nouă;
  ordinal masculin: al 9-lea, al nouălea;
  ordinal feminin: a 9-a, a noua;
 • cardinal: 10, zece;
  ordinal masculin: al 10-lea, al zecelea;
  ordinal feminin: a 10-a, a zecea;
 • cardinal: 11, unsprezece;
  ordinal masculin: al 11-lea, al unsprezecelea;
  ordinal feminin: a 11-a, a unsprezecea;
 • cardinal: 12, doisprezece, douăsprezece;
  ordinal masculin: al 12-lea, al doisprezecelea;
  ordinal feminin: a 12-a, a douăsprezecea (NU a doisprezecea);
 • cardinal: 13, treisprezece;
  ordinal masculin: al 13-lea, al treisprezecelea;
  ordinal feminin: a 13-a, a treisprezecea;
 • cardinal: 14, paisprezece;
  ordinal masculin: al 14-lea, al paisprezecelea;
  ordinal feminin: a 14-a, a paisprezecea;
 • cardinal: 15, cincisprezece;
  ordinal masculin: al 15-lea, al cincisprezecelea;
  ordinal feminin: a 15-a, a cincisprezecea;
 • cardinal: 16, șaisprezece;
  ordinal masculin: al 16-lea, al șaisprezecelea;
  ordinal feminin: a 16-a, a șaisprezecea;
 • cardinal: 17, șaptesprezece;
  ordinal masculin: al 17-lea, al șaptesprezecelea;
  ordinal feminin: a 17-a, a șaptesprezecea;
 • cardinal: 18, optsprezece;
  ordinal masculin: al 18-lea, al optsprezecelea;
  ordinal feminin: a 18-a, a optsprezecea;
 • cardinal: 19, nouăsprezece;
  ordinal masculin: al 19-lea, al nouăsprezecelea;
  ordinal feminin: a 19-a, a nouăsprezecea;

Articolul complet: cum scrii numere ordinale în cuvinte, conversia din cifre în text scris cu litere